Denne siden benytter cookies. Les mer om bruk av cookies her.

Vilkår og betingelser

1. Månedsabonnementet – gjelder brukere av tjenesten

1.1        100% fornøydgaranti. Trygghet er viktig, og derfor tilbyr vi 100% fornøydgaranti. Om du har gjennomført et kjøp og ønsker refusjon, kan beløpet refunderes om du avbestiller via epost [email protected] innen 24 timer fra bestilling.

1.2        Kjøpsvilkår. Alle priser er i NOK og inkluderer MVA. Vi har fire ulike abonnementer med ulik månedspris og ulik bindingstid. Abonnements valgene er som følger: 99 kr pr måned med 12 måneder bindingstid, 119 kr pr måned med 6 måneder bindingstid, 189 kr pr måned med 3 måneder bindingstid, og 249 kr pr måned uten bindingstid. Ved registrering og oppretting av abonnement forhåndsbetales beløpet for bindingsperioden. Eksempelvis betales: 1118 kr ved registrering for 12 første måneder for 99 kr abonnementet, 714 kr for 6 første måneder 119 kr abonnementet , 567 kr for 3 første måneder for 189 kr abonnementet men kun 249 kr i abonnementet uten bindingstid. Etter dette første trekket belastes ikke kundens betalingskort før bindingstiden er over. Når bindingstiden er over aktiveres automatisk måneds trekk tilhørende abonnements pakken (99, 119, 189 eller 249 kr) fra betalingskort så lenge abonnementet er aktivert, og det er dekning på konto. Etter bindingsperioden er over kan man når som helst avslutte abonnementet. Man avslutter abonnementet ved å logge inn på brukerinnstillingene på mattevideo.no.

1.3        Tilgang til nettsiden gjelder for en enkelt person. Deling av tilgangen med andre personer kan føre til at tjenesten blir avstengt. Det må ikke kopieres fra dette verket i strid med åndsverkloven. Vilkårene omfatter alt av betalt innhold på nettsiden mattevideo.no.

1.4        Hva skjer hvis mattevideo ikke greier å trekke månedsinnbetalingen fra ditt kort? Ved manglende innbetaling får din brukerkonto status som “expired” (utløpt). Når dette skjer vil du ikke ha tilgang til å se videoer. Det vil gjøres nye forsøk på å trekke månedsbeløpet fra ditt kort. Om innhenting av månedsbeløp ikke går igjennom kan din bruker få status som cancelled (kansellert).

Om du ønsker å oppdatere din betalingsinformasjon, og gjøre et nytt forsøk på å starte månedstrekkene, vennligst gå til denne linken. Personvernregler. Mattevideo.no lagerer brukerdata som navn, epost og telefonnummer for bruk i abonnementsordningen. Disse dataene lagres konfidensielt, sikkert, og deles ikke med tredjepartsaktører.

2. Læringsassistent – gjelder brukere av tjenesten

2.1        Innskudd

2.1.1        Tilbakeføring av ubrukte innskudd. Om et innskudd er ubenyttet, dvs det er ikke gjennomført undervisningsøkter siden innskudd ble utført, har man 14 dagers angrerett. Oppfylles disse kriteriene er man fritatt administrasjons- og transaksjonsgebyr, og det gis 100% refusjon på innskutt beløp. For å benytte angreretten må man fylle ut og levere inn  angrerettskjema (link) til [email protected] før utløp av angrerettsperioden. Angrerettsperioden er 14 dager, og påløper fra tidspunktet innskuddet gjøres.

2.1.2        Tilbakeføring av innskudd etter angrerett perioden, eller når deler av innskuddet er benyttet. Om angrerettsperioden er utløpt eller et innskudd er delvis benyttet (dvs. det er gjennomført undervisningsøkter siden innskudd ble utført), gjelder ikke angrerett med 100% refusjon. I denne situasjonen påløper et administrasjons- og transaksjonsgebyr på 25% av gjenstående innskudd. Det vil si at det gis 75% refusjon på gjenstående innskudd.

2.2        Undervisningsøkter

2.2.1        Pris for undervisningsøkt. Pris beregnes ut i fra varigheten til økten, som regnes i minutter, ganger minuttprisen. Minuttprisen kan variere men vil være angitt synlig på nettsiden, og vil bli oppgitt i oppstarts SMS (SMS kunde mottar ved oppstart av betalt undervisningsøkt).

2.2.2        Minimum saldobalanse. For å kunne sikre faglig kvalitet i undervisningsøkten, er det satt et minimumsbeløp som kunden må disponere for å ha mulighet til å igangsette en betalt undervisningsøkt. Denne grensen er 50 kr pr 16.05.2019. Denne grensen kan endres.

2.2.3        For å benytte seg av tjenesten læringsassistent samtykker brukeren til å ha et aktiv mobiltelefonnummer, eller skypekonto med internettdekning samt teknisk utstyr (mikrofon og mulighet for screenshare) for gjennomføring av skype-videosamtale.

2.2.4        Oppstart av betalt undervisningsøkt gjøres ut ifra skriftlig samtykke via chatmodulen. Når betalt undervisningsøkt er startet opp vil læringsassistenten gjøre digitalt opptak av samtalen, dette gjøres av dokumenteringshensyn og faglig kvalitetssikring.

2.2.5        Avslutning av betalt undervisningsøkt gjøres etter skriftlig eller muntlig avtale via chatmodulen eller skype. Påberegn rimelig margin (fra 0 til 3 minutter) fra beskjed om ønsket opphør til avslutningstidspunkt registreres.  

2.2.6        Hva skjer hvis man mister forbindelsen under en betalt undervisningsøkt? Om man mister samtaleforbindelsen vil det gjøres forsøk på å ringe opp igjen. Om disse forsøkene mislykkes, vil undervisningsøkten anses for ønsket avsluttet. Påberegn rimelig margin (fra 0 til 5 minutter) fra samtalen forbindelsen opphører til avslutningstidspunkt registreres.  

2.2.7        Tilgjengelighet av læringsassistenter. Mattevideo gir ingen garantier for at det til enhver tid vil være tilgjengelige læringsassistenter. Tilgangen er basert på tilbud og etterspørsel, og vil variere fra dag til dag og etter perioder på året. Tjenesten er pr 16.05.2019 bemannet fra 08:00 om morgenen til 23:30 om kvelden.

2.2.8        Reklamasjon ved feil eller mangler. Det er 48 timers reklamasjonsmulighet på undervisningsøkter levert gjennom tjenesten læringsassistent. Henvendelser gjøres via epost til [email protected]. I henvendelsen må brukeren angi hva slags mangel det gjelder. Krav knyttet til reklamasjonen må kunne dokumenteres. Dokumenterte forhold som gir grunnlag for reklamasjon kan være: 1. Klokken ble startet tidligere enn avtalt, eller stoppet senere enn avtalt, slik at den totale undervisningsøkten ble for lang. 2. Tekniske problemer med opphav hos læringsassistenten der læringsassistenten var utilgjengelig i lengre perioder under den betalte økten. Husk at i reklamasjonssaker skal selger få en sjanse for å rette opp, derfor er det viktig å dokumentere at brukeren underveis i undervisningsøkten gjorde læringsassistenten oppmerksom på at det forelå feil eller mangler. 48 timer etter en gjennomført undervisningsøkt ansees mulighet for reklamasjon som frafalt.

3. Læringsassistent – gjelder tjenesteleverandører

3.1         Forpliktelse til læringsassistenter – for å få tilgang til plattformen

3.1.1        Læringsassistenten forplikter seg til å oppdatere sin profil med relevant informasjon som politiattest med plettfri vandel, vitnemål med karakterer, og kontaktinformasjon. Alvorlige avvik i forhold til dette (jfr dokumentforfalskning o.l.) kan føre til rettslig skritt.

3.1.2        Læringsassistenten forplikter seg til at man ikke tar med seg brukere/kunder man har fått kontakt med gjennom mattevideos plattform over til andre plattformer, eller gir undervisning eller annen oppfølging utenfor mattevideos plattform. Alvorlige avvik (jfr underleverandørs lojalitetsplikt) i forhold til dette kan føre til rettslig skritt.

3.1.3        Læringsassistenten forplikter seg til å inngå et arbeidsforhold der læringsassistenten er engasjert som underleverandør og jobber på frilansbasis hos mattevideo. Det betyr at læringsassistenten ikke har et fast ansettelsesforhold, men sender faktura fra eget foretak eller via en leverandør som frilansfinans.no eller lignende, for utestående tjenester.

3.1.4        Læringsassistenten forplikter seg til å gjennomføre en avtaleinngåelse med brukere før betalt undervisningsøkt startes i mattevideo sin chat modul. Avtaleinngåelsen skal være en kort dialog, hvis formål er: 1. Å bekrefte at læringsassistent kan hjelpe brukeren med å dekke behovet brukeren oppgir å ha. 2. Utveksling av kontaktinformasjon som er nødvendig for å gjennomføre betalt undervisningsøkt. 3. Utveksling av bekreftelse på at bruker godkjenner oppstart av betalt undervisningsøkt. Avtaleinngåelsen skal ikke ta mer enn 5 minutter og den gir ikke grunnlag for økonomisk kompensasjon. All økonomisk kompensasjon er innbakt i betalingen man får under betalt undervisningsøkt.

3.1.5        Læringsassistenten forplikter seg til å sende (laste opp) faktura for utestående tjenester hver måned (med mindre det utestående beløpet er 0 kr). Faktura for utestående beløp skal lastet opp senest 14 dager etter månedesslutt for månedsperioden der det aktuelle tjenesten ble utført. Læringsassistenter fakturerer per minutt med betalt undervisningsøkt de har gjennomført. Pr 07.06.2019 er brutto godtgjørelse for gjennomførte undervisningsøkter 2,46 kr pr minutt. Om du har frikort og bruker en fakturerings tjeneste som frilans finans, vil et fakura eksempel være som følger: Du har undervist 600 minutter, dvs 10 timer. Du sender da en total faktura på (600 minutter)*(2,46 kr) 1476 kr. Etter at avgifter til staten og lignende er trukket fra får du utbetalt til din konto 1216 kr. Fakturaer som sendes skal ikke ha MVA. Det er MVA fritak på tjenesten læringsassistent, da det faller inn under MVA fritaket for undervisning.

3.1.6        Læringsassistenten vil bli evaluert av bruker etter hver undervisningsøkt, gjennom et spørreskjema. Dette sammen med andre parametere vil bestemme hvor høyt rangert læringsassistenten rangeres. Med rangering menes hvor høyt oppe på siden “LIVE – læringsassistent” brukerprofilen blir plassert.

 

3.2        Forpliktelse til læringsassistenter – når man gjennomfører undervisningsøkt

3.2.1        Læringsassistenten forplikter seg til å ha taushetsplikt. All kommunikasjon er taushetsbelagt, såfremt det ikke omhandler kriminelle forhold, da skal det rapporteres til gjeldende myndighet. Lyd- eller videoopptak som gjøres underveis i undervisningsøkten skal ikke publiseres offentlig eller deles med tredjepartsaktører (bedriften Det Lille Utdanningskontoret ansees ikke som tredjepart). Avvik i forhold til disse punktene kan føre til utestengelse eller rettslig skritt ved alvorlig overtramp.

3.2.2        Læringsassistenten forplikter seg til å oppfylle følgende teknisk krav. For å benytte tjenesten læringsassistent må leverandør ha aktiv mobiltelefon, skypekonto, internettdekning samt teknisk utstyr (mikrofon og mulighet for screenshare). Leverandøren må også ha ferdigheter for gjennomføring av skype-videosamtale, screen-share/screen-record og opptak av mobiltelefon samtale.

3.2.3        Læringsassistenten forplikter seg til å følge dokumenteringskravene i punktene nedenfor. Dokumentering gjøres ved egne notater, screen capture, screen record eller opptak av mobiltelefonsamtale, som er datostemplet i epost. En slik epost kan oversendes [email protected] eller til leverandørens egen epost adresse.

3.2.3.1        Det skal dokumenteres at leverandørens teknologi fungerer tilfredsstillende. Herunder mobiltelefonforbindelse, internettforbindelse, internettdekning, teknisk utstyr (mikrofon og mulighet for screenshare) og skype-videosamtale.

3.2.3.2        Det skal dokumenteres at oppstart av betalt undervisningsøkt gjøres ut ifra skriftlig samtykke via chatmodulen.

3.2.3.3        Det skal dokumenteres på hvilket grunnlag beslutning om avslutning av betalt undervisningsøkt ble gjort. Mulige grunner er skriftlig eller muntlig avtale via chat modulen eller skype, eller ved brudd på samtaleforbindelse.

3.2.3.4        Det skal dokumenteres at man aktivt følger opp ved problemer med forbindelsen under en betalt undervisningsøkt. Om samtaleforbindelsen brytes skal man gjøre forsøk på å ringe opp igjen. Om disse forsøkene mislykkes, vil undervisningsøkten anses for ønsket avsluttet. Rimelig margin fra samtaleforbindelsen opphører til avslutningstidspunkt registreres, er fra 0 til 5 minutter.

3.2.4        Læringsassistenten forplikter seg til å innrapportere feil eller mangler.

3.2.4.1        Om det forekommer feil eller mangler på den teknisk løsningen “LIVE – læringsassistent” plikter leverandøren å informere om dette per e-post til [email protected].

3.2.4.2        Om det forekommer feil eller mangler ved føring av varighet, registrert tidspunkt, trukket beløp eller andre ting rundt undervisningsøkter plikter leverandøren å informere om dette per e-post til [email protected].

3.2.5        Læringsassistenten forplikter seg til å avslutte en undervisningsøkt etter 90 minutter. Om brukeren ønsker ytterligere undervisnings etter 90 minutter, må man avslutte den opprinnelige undervisningsøkten og deretter starte en ny undervisningsøkt.

Betamodus, gjelder periode juni til august 2019.  Vær oppmerksom på at læringsassistent er i betaversjon og gjennomgår testing før den endelig utgivelsen. Plattformen, dens programvare og alt innhold som finnes på den, er utgitt som en "som det er" versjon. Mattevideo kan derfor ikke garantere, enten uttrykkelig eller underforstått, for programvaren eller innholdet. Skulle du oppleve noen feil, mangel på funksjonalitet eller andre problemer på nettsiden, vennligst gi oss beskjed omgående så vi kan rette disse på tilsvarende måte. Din hjelp i denne forbindelse er stor verdsatt! Du kan skrive til oss på denne adressen [email protected].

×
×
×
Selvtester og oppgaver for mengdetrening
10 sekunders quiz
Eksamensoppgaver
×